Nasza Firma podejmie każdy projekt / budowę bez względu na stopień trudności. Zaprojektujemy i wykonamy:

  • nadzory budowlane na każdym etapie budowy wraz z kontrolą kosztów oraz jakości wykonania poszczególnych podwykonawców (w każdej branży)
  • analizy opłacalności, amortyzacji, kosztowe
  • wszystkie instalacje (m.in.: instalację wentylacji mechanicznej, oddymiania, odciągów miejscowych, klimatyzacji, instalację wody ciepłej, zimnej, recyrkulacyjnej, technologicznej, instalację kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej, instalację hydrantową, tryskaczową, gaszenia gazem obojętnym, mgłą wodną, zbiornik ppoż., instalację ogrzewczą, instalację gazową / olejową, instalację uzdatniania wody, instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, gruntowy wymiennik ciepła, odzysk ciepła, instalację kotłowni, instalację sprężonego powietrza, instalację pary technologicznej, kondensatu, kotłowni parowych, sieci zewnętrzne: woda, kanalizacja deszczowa z dróg i dachów, zbiorniki retencyjne, drenaż, rozsączanie, hydranty + zbiornik ppoż., gaz, olej, instalację chłodnicze / wody lodowej / freonowe, instalacje gniazd wtyczkowych, uziemienia, oświetlenia, instalacje nn, sn, podłączenia urządzeń technologicznych, instalacje SAP, DSO, instalacje teletechniczne i komputerowe, automatykę, BMS
  • architekturę, konstrukcję oraz branżę drogową z kompletami uzgodnień urzędowych i pozwoleń
  • analizy DueDilligence obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych wraz z oceną wybranych elementów, ich stopniem zużycia i ewentualnymi inwestycjami

Naszym priorytetem jest jakość i czas wykonania. Każda realizacja powstaje w naszym biurze od początku: koncepcja, projekt budowlany, przetargowy, wykonawczy. Na każdym etapie dbamy o należytą staranność i dokładność. Naszym celem jest wykonanie zlecenia z którego zadowolony będzie inwestor, architekt a później użytkownik. Każde zlecenie opracowujemy indywidualnie (w zależności od wymagań technicznych i wytycznych inwestora). Stosujemy sprawdzone i nowoczesne rozwiązania (kolektory słoneczne, ogniwa galwaniczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, wykorzystywanie wód opadowych itp..) dla klientów chcących zapewnić przyszłym użytkownikom maksymalny komfort, oraz proste i dostępne rozwiązania dla klientów ograniczonych finansowo. Naszym klientom oferujemy pomoc i doradztwo na każdym etapie projektu. W naszej grupie wykonawczej pracują sami sprawdzeni ludzie pod kątem rzetelności, dokładności i fachowości. Każdego z nich cechuje sumienność i wieloletnie doświadczenie zdobywane na budowach w kraju i za granicą.