Nasza Firma posiada dostępnych od ręki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, reprezentujących interesy Inwestora na budowie. Każdy z naszych inspektorów posiada wieloletnie doświadczenie budowlane a także projektowe. Nasz zespół składa się z:

 • inspektora nadzoru inwestorskiego ds. ogólnobudowlanych
 • inspektora nadzoru inwestorskiego ds. instalacji i sieci sanitarnych
 • inspektora nadzoru inwestorskiego ds. instalacji i sieci telekomunikacyjnych
 • inspektora nadzoru inwestorskiego ds. drogowych
 • inspektora nadzoru inwestorskiego ds. mostowych
 • inspektora nadzoru inwestorskiego ds. kolejowych

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego może odbywać się z urzędu (zgodnie z Prawem Budowlanym) lub indywidualnie – przez Inwestora, który:

 • chce wybudować obiekt w terminie (bez dodatkowych zbędnych poprawek)
 • chce ograniczyć ryzyko nieprawidłowego wykonania robót
 • chce wyeliminować nieuczciwych podwykonawców którzy często naciągają Inwestora na roboty dodatkowe
 • chce zabezpieczyć się prawnie (odpowiednimi dokumentami) do ewentualnych późniejszych roszczeń od nieuczciwych i niesolidnych podwykonawców
 • chce kontrolować podwykonawców, którzy często sztucznie zawyżają zużycie materiałów
 • chce ograniczyć koszty budowy – sprawdzając kosztorysy i kalkulacje.

 

Nasi Inspektorzy Nadzoru posiadają odpowiednie przygotowanie do pełnienia nadzorów, a ich doświadczenie w projektowaniu pozwala często ograniczyć koszty budowy, stosując inne, równorzędne ale tańsze rozwiązania.

 

...