O firmie

Projekt BUDU

Firma Projekt BUDU jest biurem projektowo-inżynierskim, której celem jest zapewnienie Inwestorowi kompleksowych usług doradczych – tak aby zapewnić optymalny przebieg procesu budowlanego.

KIM JESTEŚMY

Projekt BUDU jest Firmą idącą w wielu kierunkach:

 • kontrola budowy, kosztów oraz podwykonawców w charakterze Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (wszystkie branże, łącznie z ogólnobudowlaną)
 • projektowanie instalacji i sieci sanitarnych (wod-kan, gaz, CO, wentylacja i klimatyzacja, sprężone powietrze, kotłownie i węzły cieplne, maszynownie wody lodowej, instalacje hydrantowe, instalacje pary technologicznej, inne)
 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych, teletechnicznych i automatyki (SAP, DSO, kontrola dostępu, CCTV, inne)
 • projektowanie architektury, konstrukcji oraz dróg
 • wykonywanie inwentaryzacji w budynkach
 • przygotowywanie koncepcji i opracowań ciepłowniczych
 • przygotowywanie koncepcji oraz opracowań odzysku wody ze ścieków
 • przygotowywanie budżetów inwestycji oraz szczegółowych kosztorysów inwestorskich, wycen oraz analiz
 • zarządzanie kosztami inwestycji i ich optymalizacja na każdym etapie budowy
 • sprawdzanie oraz weryfikacja dokumentacji każdej branży (łącznie z konstrukcją i branżą drogową)
 • wykonawstwo instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • nadzory autorskie oraz inwestorskie
 • analizy DueDilligence obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych
 • analizy opłacalności oraz stopy zwrotu inwestycji
 • prowadzenie budowy, kontakty z inwestorem, gestorami mediów